Dalco Elteknik AB

Välkommen till Dalco Elteknik AB

Sedan den 2/3 2016 har Dalco Elteknik AB förvärvats av SYSTRA. Dalco Elteknik AB är idag framgångsrika inom projektering järnväg med specialistkompetenser inom el-, signal- och teleanläggningar med åtaganden inom hela MBEST-uppdrag (mark, bana/spår/kanalisation, el, signal och tele). För projektering av signalsystem är Dalco dessutom en av de absolut största aktörerna i Sverige

SYSTRA är ett internationellt konsultföretag inriktat på kollektivtrafiklösningar inom både höghastighets- och konventionella banor samt inom tunnelbana och spårväg/snabbspårväg. SYSTRA grundades år 1957 och har ca 5400 anställda i 80 länder. Läs mer om SYSTRA på www.systra.com.

Med våra gemensamma kunskaper inom Dalco Elteknik AB och SYSTRA, kommer vi att kunna bredda vårt utbud samt öka mervärdet för våra kunder/samarbetspartners i Norden inom både järnväg och andra transportsystem. Läs mer om detta i vår pressrelease. pressrelease sv   pressrelease eng

Signal blank52x110 111 blank52x110 Kebnekaise
 Signal  El  Lediga jobb
Vi är mer än 50 medarbetare inom projektering/granskning av signalsystem. Vi projekterar/granskar både låg- och högspänningsanläggningar. Vi söker nya medarbetare för både våra pågående och helt nya projekt.

Dalco Elteknik AB har varit engagerade i flertalet av de större signaltunga järnvägsprojekten som genomförts under de senaste åren. Några exempel är ERTMS Korridor B, Botniabanan, Mälarbanan, Svealandsbanan, Kraftsamling Stockholm Mälarbanan, Bana Väg i Väst, Ådalsbanan m.fl. Dalco Elteknik AB har också varit engagerade i flertalet mindre järnvägsprojekt genom de ramavtalsuppdrag vi kontinuerligt genomför åt exempelvis Storstockholms läns landsting  och Trafikverket